Anläggning / Schakt

Anläggning
Schakt

Schaktarbeten är unika arbeten beroende på i vilket skick marken är.

De vanligaste arbeten som vi utför är antingen kopplade till anläggning av väg samt tomter.  


Tjänster kopplade till tomter


  • Förberedelse för grund
  • Tomtplaneringar
  • Avloppsläggning
  • Tilläggsisolering och dräning av husgrunder
Tjänster kopplade till väg


  • Dikesplanering
  • Rensning av diken 
  • Spräckhantering av sten och berg 
  • Byggnation och underhåll av vägar


Något av det mest spännande vid byggnation av ett hus är att se anläggningen och schaktarbetet ta form.

Då är det möjligt att på riktigt visualisera sig hur drömhuset kommer se ut efter månader av planering och tanke bakom ritningar och planskisser. 

Dikesgrävningar och anläggning av vägbanor är ett mycket viktigt arbete som ofta går förbi obemärkt. Det är något som bara fungerar utan vidare eftertanke.

Men om inte ett ordentligt dräningsarbete och en planering av vägen finns så är det mycket stor risk att vatten samlas på fel ställen och skapar ökade förslitningar som leder till högre driftkostnader och i värsta fall obrukbara vägar.

Kontaktuppgifter