Information Stenspräckning

Vi använder produkter från POWER TOOLS som tillverkar patroner, spräckmattor och annan utrustning speciellt avsedda för sönderdelning av sten, berg och betong. Power Tools produkter används med fördel i t.ex. vibrationskänsliga områden. SIMPLEX® -patronen möjliggör arbeten i områden där sprängning kan vara olämpligt eller till och med förbjudet. Genom att vibrationerna klingar ut snabbt kan arbetet ske nära husgrunder, vattenledningar, fjärrvärmeledningar, elledningar och andra känsliga objekt utan att dessa tar någon skada.

 

 

Här kan du se lite bilder på olika spräck jobb.

Här låg det 2 stenar i vägen för att kunna gräva ett välfungerande dike.

Här spräcker vi en sten på ca 1½m3

Här spräcker vi undan lite berg för att kunden ska kunna bygga garage.

Odlaren/Eskilstuna

SB Maskinservice

Norrnäs Johanneslund

635 14 Eskilstuna

Tel: 0705-57 90 19

Email: info@sbmaskin.se