Här är ett urval av grävjobb

Anläggning av en pool

Byte av vattenledning

Framgrävning av trasig vattenledning

Rensning av dike

Rensning av skogsdike

Under ett skogsdiknings jobb så brast underlaget

Rensning av hamnbotten i Hummelvik med BAKK entreprenad AB.

Här kommer lite blandade bilder